Tag Archives: cari oran formül

Cari oran nedir?

Cari oran(current ratio), bir likidite oranıdır. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir. Formülü şu şekildedir:

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Formül dikkatle incelenirse ölçülen kısa vadeli borçların kaç katı kadar nakit ve nakite çevrilebilir varlığa sahip olduğumuzdur. Eğer oran 1′ den küçükse bu işletmenin borçlarını ödeyebileceği yeterli varlığının olmadığını gösterir. Eğer oran 1 ve 1’den büyükse işletme kısa vadeli borçlarını karşılayabilecektir.

Finansçılar arasında bu oranın 2 olmasının ideal olduğu kabul edilir. Onlara göre eğer oran 2’den küçükse kısa vadeli şoklarda işletme sıkıntı yaşayabilir. Eğer oran 2’den büyükse bu seferde atıl fonlarla karşılaşılması muhtemeldir. Yaratılan nakitin verimli kullanılamadığı düşünülebilir.

Sonuç olarak bi firmanın cari oranının 1,5’den büyük olması iyidir. Daha düşük bir oran mevcutsa yatırımcıların karar almadan önce 2 kere düşünmesinde fayda vardır.